Kennis blijft automatisch binnenskamers

deur 300x180 Kennis blijft automatisch binnenskamersEn uit de categorie interessante hersenfeiten nog een leuk onderzoekje: Professor Gabriel Radvansky van de University of Notre Dame onderzocht dat het passeren van een deuropening geheugenverlies veroorzaakt.

Radvansky liet proefpersonen geheugentaken doen tijdens het lopen door een kamer, en ook tijdens het verlaten van een kamer door een deuropening. Gingen ze door een deur, dan maakten ze meer fouten dan wanneer ze in de kamer bleven, ongeacht de afgelegde afstand.

Radvansky legt het zo uit dat het naar binnen komen, of weggaan door een deur een grens trekt in het proces dat activiteiten van elkaar scheidt en opslaat. “Je herinneren wat je ging doen is lastig, omdat je die beslissing in een andere ruimte maakte. De actie is in een ander hokje opgeslagen.”

Wat natuurlijk ook kan, is dat de nieuwe ruimte voor zoveel extra indrukken zorgt, dat je hersenen tijdelijk afgeleid zijn. Neemt niet weg dat eerder onderzoek ook al heeft aangetoond dat omgevingsfactoren van invloed zijn op het geheugen. Informatie haal je makkelijker terug, wanneer je onder gelijke omstandigheden verkeert als op het moment dat je die informatie leerde.

This entry was posted in Harry Hilders, Interessant! and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *