Co-creatie als marketingstrategie

Traditioneel gezien zijn in de marketingwereld de klanten passief en zoeken bedrijven en organisaties actief het contact. Dat gaat dan via reclame, liefst gepinpoint op de doelgroep. En om die doelgroep het best te bereiken, wordt “de klant” via allerlei slinkse wegen geobserveerd en bedocumenteerd. Logisch ook, vanuit het oogpunt dat het bedrijf iets te verkopen heeft, en de klant de keuze heeft om dat te doen of niet. Dat maakt dat de klant lui achterover kan wachten tot het aanbod dat het beste past bij zijn of haar behoefte. En het bedrijf maar zoeken naar wat die behoefte inhoudt.

Maar wat nu als het bedrijf niet uitgaat van een passieve klant, maar van een mondige klant? Een klant die helder kan uitleggen wat hij van een product verwacht en wat hij ervoor over heeft om dat product in handen te krijgen? Wanneer bedrijven uitgaan van een actieve klant, en de dialoog faciliteert ontstaat er een interessant klimaat, waarin co-creatie mogelijk wordt.

Samen waarde genereren

Co-creatie is het type marketingstrategie waarin klant en business samen waarde voor het bedrijf genereren. Vanuit deze visie gezien, zijn markten fora voor bedrijven en klanten, waar zij elkaars middelen en idee├źn delen en verder ontwikkelen door interactie. Voor de klant interessant, omdat het bedrijf luistert naar haar behoeften en deze realiseert. Voor het bedrijf interessant, omdat het direct kan inprikken op de behoeften van de doelgroep. Dat scheelt enorm in ontwikkelings- en marketingkosten. En het doet wonderen voor merkloyaliteit.

Co-creatie; waarom niet?

Niet voor elk bedrijf is co-creatie interessant. Lever je juist standaard-producten tegen lage prijzen, dan zorgt co-creatie enkel voor hogere kosten. Maar voor bedrijven waar productvernieuwing een grote plaats inneemt en er geconcurreerd wordt om de gunst van de kritische klant, daar is co-creatie steeds meer een must. En daarvoor is dan een verandering van paradigma nodig. De marketingafdeling zal actief de dialoog aan moeten gaan met mogelijke klanten via bijvoorbeeld online sociale media, maar ook via andere live-platforms. Wedstrijden uitschrijven, de hulp inschakelen van klanten voor productontwikkeling, producten customizable maken… Het vergt een investering, maar die betaalt zichzelf doorgaans ook weer goed terug. Voor wie een kijkje in een welgeorganiseerde co-creatiekeuken wil werpen, verdient het de aanbeveling om naar HEMA te kijken. Op gebied van deze nieuwe marketing lopen zij – zelfs als het traditionele bedrijf dat het is – in Nederland voorop.

This entry was posted in Internet, Management and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *